Praha 9 net - internet zdarma

www.praha9net.cz

Česká republika - ministerstva

Ministerstvo dopravy

 • adresa: Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 • www: www.mdcr.cz

Ministerstvo financí

 • adresa: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
 • www: www.mfcr.cz

Ministerstvo kultury

 • adresa: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
 • www: www.mkcr.cz

Ministerstvo obrany

 • adresa: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 • www: www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • adresa: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
 • www: www.mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
 • www: www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
 • www: www.mpo.cz

Ministerstvo spravedlnosti

 • adresa: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
 • www: www.justice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • adresa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
 • www: www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra

 • adresa: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná
 • www: www.mvcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí

 • adresa: Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
 • www: www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví

 • adresa: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
 • www: www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství

 • adresa: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
 • www: www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí

 • adresa: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10
 • www: www.env.cz