Praha 9 net - internet zdarma

www.praha9net.cz

Česká republika - kraje

mapa CR s vyznacenim kraju Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Praha Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Krajský úřad

 • adresa: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 • telefon: 386 720 111
 • www: www.kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský kraj

Krajský úřad

 • adresa: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 • telefon: 541 651 111
 • www: www.kr-jihomoravsky.cz

Karlovarský kraj

Krajský úřad

 • adresa: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
 • telefon: 353 502 111
 • www: www.kr-karlovarsky.cz

Královéhradecký kraj

Krajský úřad

 • adresa: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
 • telefon: 495 817 111
 • www: www.kr-kralovehradecky.cz

Liberecký kraj

Krajský úřad

 • adresa: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 • telefon: 485 226 111
 • www: www.kraj-lbc.cz

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad

 • adresa: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava
 • telefon: 595 622 222
 • www: www.kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký kraj

Krajský úřad

 • adresa: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
 • telefon: 585 508 111
 • www: www.kr-olomoucky.cz

Pardubický kraj

Krajský úřad

 • adresa: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
 • telefon: 466 026 111
 • www: www.pardubickykraj.cz

Plzeňský kraj

Krajský úřad

 • adresa: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 • telefon: 377 195 111
 • www: www.kr-plzensky.cz

Praha

Magistrát hl. m. Prahy

 • adresa: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
 • telefon: 236 002 428, 236 002 376
 • www: www.praha-mesto.cz

Středočeský kraj

Krajský úřad

Ústecký kraj

Krajský úřad

 • adresa: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
 • telefon: 475 657 111
 • www: www.kr-ustecky.cz

Kraj Vysočina

Krajský úřad

 • adresa: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
 • telefon: 564 602 111
 • www: www.kr-vysocina.cz

Zlínský kraj

Krajský úřad

 • adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 • telefon: 577 043 111
 • www: www.kr-zlinsky.cz